ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ομάδα και οι συνεργάτες μας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών τους. Διευρύνουμε και προσαρμόζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της νομοθεσίας και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία. Όλες μας οι υπηρεσίες εντάσσονται σε τέσσερις πυλώνες που είναι η Αρχιτεκτονική, η Μελέτη, η Κατασκευή και οι Υπηρεσίες μηχανικού.

 

Η αρχιτεκτονική είναι η βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας. Συνδυάζουμε τις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε πελάτη με τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος και δημιουργούμε έργα που αισθητικά και λειτουργικά αντιπροσωπεύουν το γραφείο μας αλλά και τους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

office table with computer

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση ενός έργου. Η ομάδα γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία και ενημερώνεται συνεχώς για οποιεσδήποτε αλλαγές, υπάρχει συνεργασία με μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και συνεχής εκπαίδευση της ομάδας μας σε θέματα σχετικά τόσο με την εκπόνηση κάθε μελέτης όσο και γνώσης των κατάλληλων σχεδιαστικών προγραμμάτων, μιας και γίνεται συνεχής χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη ενός έργου. Συγκεκριμένα για κάθε έργο αναλαμβάνουμε :

construction architecture

Η εταιρεία μας έχει σημαντική παρουσία στο χώρο των κατασκευών, αναλαμβάνοντας κατασκευές ιδιωτικών έργων και επαγγελματικών χώρων, μεμονωμένες αλλά και εξειδικευμένες οικοδομικές εργασίες, καθώς και ανακαινίσεις διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναλάβει κι ολοκληρώσει και ένα πλήθος εργασιών μέσω του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οικον.

 

Στον κατασκευαστικό τομέα επιδιώκουμε :

– Να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και, για το λόγο αυτό, εκπαιδεύουμε συνεχώς τα συνεργεία μας και τους μηχανικούς, σε θέματα τεχνικά, σε καινούργια υλικά και εξοπλισμό αλλά και σε συστήματα τεχνολογίας,

 

– Να διατηρούμε τις μακροχρόνιες συνεργασίες μας με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων,

 

– Να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό,

 

– Να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας σε εξειδικευμένα έργα,

 

– Να αναπτύσσουμε καινοτόμες ιδέες και τεχνικές

 

Στο κλάδο των κατασκευών τρεις είναι οι βασικοί τομείς των δραστηριοτήτων μας, η κατασκευή, η ανακαίνιση και οτιδήποτε αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οικον.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κατασκευές, ανακαινίσεις και την υλοποίηση εργασιών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οικον.

 

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση ενός έργου. Η ομάδα γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία και ενημερώνεται συνεχώς για οποιεσδήποτε αλλαγές, υπάρχει συνεργασία με μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και συνεχής εκπαίδευση της ομάδας μας σε θέματα σχετικά τόσο με την εκπόνηση κάθε μελέτης όσο και γνώσης των κατάλληλων σχεδιαστικών προγραμμάτων, μιας και γίνεται συνεχής χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει :