solar-contruction-energy-31

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Τι είναι το πρόγραμμα και ποια είναι τα οφέλη του

Το Εξοικονομώ – Αυτονομώ είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Ε., που συνιστάται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μεταβίβασης σε ένα «Ενεργειακό σπίτι» .

Συνεπώς οι ιδιοκτήτες κατοικιών, πολυκατοικιών και διαμερισμάτων χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν σημαντική οικονομική βοήθεια που φτάνει μέχρι και 85% (για τις λιγνητικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης η επιδότηση φτάνει μέχρι 95%) για να προγραμματίσουν τις απαιτούμενες εργασίες και, με τον τρόπο αυτό, να αναβαθμίσουν το ακίνητό τους. Μακροχρόνια, τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά, καθώς μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνει θα υπάρχει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας των διάφορων λειτουργιών του ακινήτου, το οποίο σημαίνει μείωση των εξόδων θέρμανσης και ψύξης του ακινήτου. Παράλληλα, ανεβαίνει η αξία του ακινήτου καθώς με τις παρεμβάσεις που γίνονται επιτυγχάνεται και η εξωτερική ανακαίνιση της κατοικίας.

 

Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται πως σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μια κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις :

 • Υφίσταται νόμιμα .
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Ειδικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για πολυκατοικίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα υποβολής δύο τύπων αιτήσεων πολυκατοικίας.

 • Αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α.

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

 • Αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β – Κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει μόνο παρεμβάσεις των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», καθώς και να μεριμνήσει, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ακόλουθα :

 • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXIS.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1),
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα
 • Εκκαθαριστική δήλωση ΕΝΦΙΑ
 • Οικοδομική άδεια
 • Κάτοψη του ακινήτου
 • Τοπογραφικό
 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Έγγραφα κτηματολογίου
 • Καταχώρηση στο Υποθηκοφυλάκειο
 • Ε9
 • Ε2
 • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που μπορούν στα πλαίσια του προγράμματος να γίνουν είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου και προστατευτικά φύλλα),
 • Τοποθέτηση τέντας,
 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και στέγης,
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (λέβητες και κλιματιστικά ),
 • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση αντλίας θερμότητας,
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά,
 • Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος,
 • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (Smart home) που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας,
 • Αναβάθμιση ανελκυστήρα (αφορά τις πολυκατοικίες τύπου Α & Β),
 • Αναβάθμιση φωτισμού (αφορά τις πολυκατοικίες τύπου Α & Β),

 

Χρηματοδότηση των εργασιών

Οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση και αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια, ή συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον επιθυμούν, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα εγκριθεί από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, ή με συνδυασμό των παραπάνω. 

Ποσοστά επιδότησης για τους δικαιούχους

Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εισοδηματικές κατηγορίες .

Επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις :

 • Για τους δήμους οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%.
 • Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται σε όλους ειδική προσαύξηση 10% λόγω COVID-19.
 • Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας κατηγορίας Η και Ζ , εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β΄ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.

 

Συμπληρωματικά στοιχεία για το πρόγραμμα

 

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σύμβουλο έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του προγράμματος, ήτοι ποσού 850.000.000 €.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/ συναινέσεις και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιμότητας της κατοικίας του, απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του /του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Μόνο οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα .

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Κύκλου «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον 2» της περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα κύκλο.

 

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Για την ένταξη στο πρόγραμμα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία.

 

Τα βήματα είναι τα εξής :
– Έλεγχος κριτηρίων επιλέξιμότητας της κατοικίας.
– Έκδοση 1ου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
– Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προέγκριση. Συνίσταται η έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ούτως ώστε με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να γίνει άμεση υποβολή των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα του υπουργείου.
– Κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στην πλατφόρμα του υπουργείου, μόλις ανακοινωθεί από το κράτος η ημερομηνία έναρξης της υποβολής.
– Έγκριση της αίτησης υπαγωγής.
– Υλοποίηση των εργασιών
– Έκδοση 2ου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
– Υποβολή δικαιολογητικών και εκταμίευση

 

Τι κάνει η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλο το εύρος των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε :
– Την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ακινήτου σχετικά με τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος,

– Τις επιλέξιμες κατοικίες, τα στάδια του προγράμματος, καθώς και την οικονομική κάλυψη των εργασιών,

– Τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων ένταξης τους δικαιούχου στο πρόγραμμα,

– Τον έλεγχο της εγκυρότητας των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα,

– Τη σύνταξη του ενεργειακού πιστοποιητικού που είναι απαραίτητο,

– Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που δεν τα έχει στη διάθεσή του ο ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, την οικοδομική άδεια, τα αρχιτεκτονικά σχέδια και την αποτύπωση του ακινήτου,

– Την αυτοψία και τον έλεγχο του ακινήτου,

– Την κατάθεση της αίτησης στην πλατφόρμα του υπουργείου,

– Την υλοποίηση όλων των εργασιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.