ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ανακαίνιση του επαγγελματικού χώρου βοηθά τον επαγγελματία αφενός, μεν να συντηρήσει τον χώρο του και να αποκαταστήσει τυχόν δομικά προβλήματα, αφετέρου, δε, να τον ανανεώσει και να δώσει στο χώρο επιπλέον αξία. Μέσω της ανακαίνισης, λοιπόν, ένας επαγγελματίας επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, να αυξήσει τον τζίρο του και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Για το λόγο αυτό επενδύουμε στις ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, θέλοντας να δώσουμε προτάσεις που θα συμβάλλουν στην αισθητική ανανέωση του χώρου, και θα βοηθήσουν τον πελάτη να επιτύχει τους στόχους του.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ή μερική ανακαίνιση ενός επαγγελματικού χώρου, αλλά και μεμονωμένες εργασίες ανακαίνισης σε έναν επαγγελματικό χώρο.

 

Μια ολοκληρωμένη πρόταση ανακαίνισης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :

– Έλεγχος της υποδομής που θα ανακαινισθεί και επικοινωνία με τον πελάτη για να γίνει καταγραφή των επιθυμιών και των αναγκών του,

 

– Τακτοποίηση όλων των αδειοδοτήσεων που μπορεί να χρειαστούν,

 

– Εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται, με κύριες την αρχιτεκτονική μελέτη, τη μελέτη εφαρμογής και τη μελέτη πυρασφάλειας,

 

– Δημιουργία 3D φωτορεαλιστικών σχεδίων,

 

– Κατάρτιση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και συμφωνία με τον πελάτη,

 

– Εργασίες ανακαίνισης και επίβλεψή τους σε κάθε στάδιο, από μηχανικούς και αρχιτέκτονες,

 

– Παράδοση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος.

 

Οι πιο συνηθισμένες εργασίες ανακαίνισης που αναλαμβάνουμε είναι :

– Αποξηλώσεις των παλαιών επίπλων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα χώρο, των πλακιδίων, του πατώματος, της παλαιάς ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης,

 

– Απομάκρυνση, σε ειδικούς κάδους, όλων των προϊόντων καθαίρεσης και μεταφορά αυτών σε χώρους ανακύκλωσης και αποκομιδής που είναι εγκεκριμένοι,

 

– Νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις,

 

– Τοποθέτηση νέων δαπέδων,

 

– Δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδες,

 

– Ελαιοχρωματισμοί, σοβατίσματα,

 

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα, ενεργειακής απόδοσης,

 

– Αντικατάσταση εσωτερικών πορτών και εξωτερικής πόρτας.

 

Σε κάθε ανακαίνιση που αναλαμβάνουμε :

– Δημιουργούμε χώρους εργονομικούς για τους εργαζόμενους και ασφαλείς τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες,

 

– Σχεδιάζουμε με βάση το ύφος, τα υλικά και τα χρώματα που επιθυμεί ο πελάτης,

 

– Λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής,

 

– Χρησιμοποιούμε επώνυμα υλικά για να διασφαλίσουμε το άρτιο ποιοτικό αποτέλεσμα,

 

– Διαθέτουμε έμπειρο τεχνικό προσωπικό, το οποίο συνεχώς εκπαιδεύουμε σε νέες τεχνολογίες

 

– Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγοράς που μας βοηθούν να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα,

 

– Τηρούμε τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εργασιών που έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη,

– Δημιουργούμε υποδομή για ΑΜΕΑ.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.