adeies

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άδεια δόμησης :

Η άδεια δόμησης (όπως μετονομάστηκε η οικοδομική άδεια) είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών όπως αυτές προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν. Σύμφωνα με τον Ν. 4495/17, οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικράς κλίμακας. Η άδεια δόμησης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, απαιτείται για την νέες κατασκευές αλλά και για προσθήκες κατασκευών, για ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων, για επισκευαστικές εργασίες και για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού. Για την έκδοση μιας άδειας δόμησης υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα και μελέτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η εταιρεία μας έχοντας εκδώσει μεγάλο αριθμό οικοδομικών αδειών, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, καθώς και την τελική θεώρηση της άδειας δόμησης για συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφελείας. Το πρώτο στάδιο είναι η έκδοση της έγκρισης δόμησης, όπου πιστοποιείται ότι μπορεί να λάβει χώρα η επιθυμητή κατασκευή και στην συνέχεια διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για :

– Κατασκευή κατοικίας και οικοδομής,

 

– Αλλαγή χρήσης,

 

– Προσθήκη καθ’ ύψος

 

– Προσθήκη κατ’ επέκταση

 

– Νομιμοποίηση

 

– Αντικατάσταση στέγης

 

Το κόστος της οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος του κτιρίου, το μέγεθός του, τη πληρότητα των δικαιολογητικών και τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν. Επίσης, στο κόστος περιλαμβάνονται οι αμοιβές των απαιτούμενων μελετών και οι εισφορές προς τρίτους, πχ. Ι.Κ.Α.

 

Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας : η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο. Υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες για τις οποίες εκδίδεται μια άδεια μικρής κλίμακας, καθώς επίσης και συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, για την άδεια που απαιτείται ανά εργασία καθώς και για το κόστος των παραπάνω αδειών.