Δηλωση Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων (PRIVACY POLICY)

Για την επιχείρηση HOMEATUS Constructions ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η επιχείρηση συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση.

1. Ποιοι είμαστε

Η HOMEATUS Constructions είναι αρχιτεκτονικό γραφείο του Ιωάννη Χωματά που εδράζεται στη Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες αφορώσες στη διεκπεραίωση αρχιτεκτονικών μελετών, κατασκευών κτιρίων και ανακαινίσεων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με προγράμματα επιδότησης.

2. Επεξηγηση βασικων ορων

Προσωπικό δεδομένο :

κάθε πληροφορία που αναφέρεται και ταυτοποιεί ένα άτομο, όπως στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος κλπ), εκπαίδευση (τίτλοι σπουδών, βαθμοί), εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα :

φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν στην υγεία του υποκειμένου, δεδομένα που αφορούν στην ερωτική του ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, οι ποινικές διώξεις και καταδίκες, καθώς και η συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων :

κάθε εργασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση υπολογιστών, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή και καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση και η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

.

Υπεύθυνος επεξεργασίας :

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία :

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Αποδέκτης :

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων :

κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα :

η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

3. Κατηγοριες Υποκειμενων των Δεδομενων

Τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν τους πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους ή συνεργάτες της Επιχείρησης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία.

4. Τι προσωπικα δεδομενα συλλεγουμε για εσας;

Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε είναι τα εξής:


4.1  Δεδομένα Αναγνώρισης και Επικοινωνίας. Ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης.

 

4.2  Κρατικά στοιχεία αναγνώρισης. Ενδεικτικά Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ.

 

4.3  Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης. Ονόματα γονέων, ονόματα συζύγων, αριθμός τέκνων, ονόματα τέκνων.

 

4.4  Στοιχεία εργασίας προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων μας. Ενδεικτικά τίτλος εργασίας, αριθμός μητρώου, ιστορικό εργασίας (εμπειρία), τύπος σύμβασης, ημερομηνία έναρξης εργασίας, επιθυμητή αμοιβή.

 

4.5  Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, website.

 

4.6  Στοιχεία που αφορούν σε αιτήματά σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, όπως η σύνοψη του αιτήματος σας και λοιπά στοιχεία που μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε σχετικά.

 

4.7  Οικονομικά στοιχεία. Στοιχεία αμοιβών, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, αμοιβές επιβράβευσης, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία ακινήτων, τοπογραφικά διαγράμματα, άδεια οικοδομής, αν και εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

 

4.8  Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας. Παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies της επιχείρησης) .

 

4.9  Αναφορικά με τους αιτούντες εργασία τα δεδομένα τα οποία τηρεί η Επιχείρηση αφορούν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα, τυχόν συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τυχόν μας παρέχετε μέσω των εγγράφων που μας υποβάλλετε.

 

4.10  Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας εκτός αν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση με ρητή και σαφή αιτιολόγηση της εν λόγω αναγκαιότητας.

 

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

5. Πως συλλεγουμε τα προσωπικα σας δεδομενα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω διαδικτυακής φόρμας είτε τηλεφωνικώς είτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των σελίδων μας στα social media.

 

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα και από αρχεία ή πληροφοριακά συστήματα. Σε αυτήν την περίπτωση τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται το αργότερο εντός ενός μηνός ή κατά την πρώτη επικοινωνία, εάν η χρήση αποσκοπεί στην επικοινωνία μας με το υποκείμενο.

6. Σκοποι επεξεργασιας των προσωπικων σας δεδομενων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 

6.1  Παροχή των υπηρεσιών μας. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ, LEADER, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, εκπόνηση και σύνταξη μελετών, υλοποίηση επισκευών, κατασκευών και ανακαινίσεων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

 

6.2  Εξυπηρέτηση Πελατών. Για την εξυπηρέτηση των πελατών μας για κάθε ζήτημα σχετικό με την παροχή των υπηρεσιών μας.

 

6.3  Προωθητικές ενέργειες. Για την ενημέρωση σας σχετικά με τις υπηρεσίες, τα νέα και τις προσφορές μας.

 

6.4  Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων μας.

 

6.5  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως ενδεικτικά η έκδοση τιμολογίων και λοιπές υποχρεώσεις μας φορολογικού περιεχομένου κ.ο.κ.

7. Νομιμη βαση επεξεργασιας των προσωπικων σας δεδομενων

7.1  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

 

7.2  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

 

7.3  Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

8. Χρονος και τοπος διατηρησης των προσωπικων σας δεδομενων

8.1  Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την επιχείρησή μας για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και σύμφωνα με την νομοθεσία. Κατά κανόνα η επιχείρησή μας διατηρεί τα δεδομένα για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία λήξης της συναλλαγής.

 

8.2  Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η επιχείρησή μας δύναται να συνεχίσει να τα διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων της επιχείρησής μας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.

 

8.3  Τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), τηρούνται για ένα (1) έτος.

 

8.4  Τα δεδομένα που λαμβάνει η επιχείρηση για προμηθευτές με τους οποίους τελικά δεν συνεργάστηκε, διατηρούνται για διάστημα ενός (1) έτους (αφορά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, το πεδίο της έρευνας αγοράς προμηθευτών). Το διάστημα των δέκα (10) ετών αφορά τα δεδομένα που λαμβάνει για προμηθευτές με τους οποίους εν τέλει συνεργάστηκε.

 

8.5  Τα βιογραφικά σημειώματα και τα δεδομένα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διατηρούνται για ένα (1) έτος και μετά διαγράφονται.

 

8.6  Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

8.7  Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε cloud με ηλεκτρονικούς φακέλους της επιχείρησης ή/και σε έγχαρτη μορφή σε ερμάριο.

 

8.8  Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο info@homeatus.gr

9. Εγγυησεις που λαμβανουμε για την προστασια των δεδομενων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους είτε αυτά βρίσκονται σε υλική είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 

– κρυπτογράφηση

 

– ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας

 

– χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους

 

– χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη

 

– υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους

 

– αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς και προς τους συνεργάτες μας με χρήση πρωτόκολλων ασφαλείας που εγγυώνται, στο μέτρο του δυνατού, την αποτροπή διαρροής δεδομένων

 

– μέτρα για την φυσική ασφάλεια έντυπου υλικού και IT συσκευών, όπως ερμάρια με έγγραφα κλειδωμένα, σύστημα πυροπροστασίας, σύστημα συναγερμού κ.ο.κ.

10. Ποτε και πως διαβιβαζουμε σε αλλους τα προσωπικα σας δεδομενα;

10.1 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συμβαλλόμαστε με τρίτους συνεργάτες/προμηθευτές/υπεργολάβους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

 

10.2  Δεν προσφέρουμε, ούτε πουλάμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

11. Τα δικαιωματα σας

11.1  Δικαίωμα στην ενημέρωση:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ξεκάθαρη ενημέρωση σε σχέση με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Για παράδειγμα, γιατί λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πού θα αποθηκεύονται, για πόσο χρόνο, για ποιο λόγο και λοιπά.

 

11.2  Δικαίωμα στην πρόσβαση:

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε σχέση πάντα με τον εργασιακό μας φόρτο.

 

11.3  Δικαίωμα στη διόρθωση:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επικαιροποιημένα.

 

11.4  Δικαίωμα στη διαγραφή/δικαίωμα στη λήθη:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους υπολογιστές μας και τα αρχεία μας υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντιβαίνει σε νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

 

11.5  Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε διαφημιστικά μας μηνύματα είτε απλά κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφή στα μηνύματα που λαμβάνετε από μας είτε στέλνοντας μας ένα email, στο οποίο μας δηλώνετε την επιθυμία σας για διαγραφή.

 

11.6  Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης:

Μπορείτε να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και αν η επεξεργασία γινόταν με τη συγκατάθεσή σας. Αν η ανάκληση αυτή μας αφαιρεί την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης την οποία έχουμε συμφωνήσει μαζί σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να βρούμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας επωφελή και για τις δύο πλευρές.

 

11.7  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων:

Αν κρίνετε ότι έχετε έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

11.8  Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη.

 

11.9  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά όχι και να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα επεξεργαστούμε σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο Γενικός Κανονισμός).

 

11.10  Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

12. Διαβιβαση προσωπικων δεδομενων εκτος της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Πως να επικοινωνησετε μαζι μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο info@homeatus.gr ή καλώντας μας στο 698 6985304.

 

14. Πληροφοριες Εκδοσης – Αλλαγες και Ενημερωσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20/02/2020.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.